Det er ikke til å komme fra at vi her i Norge er opptatt av antall soltimer i døgnet. Kanskje trodde du at det er det vi markerer når vi feirer St. Hans? I så fall kan vi fortelle deg at det er det ikke. St.Hans handler om Johannes Døperen

St. Hans

Tradisjonen tro vil mange nordmenn benytte St,Hans feiringen rundt et stort bål sammen med venner og familie. Dette er faktisk en merkedag innenfor kirken, og er til ære for Johannes Døperen. Noen århundrer tilbake var det en offisiell merkedag, men det er den ikke i dag. Navnet St. Hans kan vi takke danskene for. Da det er deres variant av navnet Johannes. Jonsok kommer fra mer hedenske tradisjoner og betyr egentlig våkenatt for Jon.

Johannes Døperen er en sentral skikkelse i Bibelen, og det er fortellinger om han i alle de fire evangeliene. Gjerningene som han i hovedsak er kjent for er at ved å døpe mennesker vasket han dem også rene for synd. Deretter ba han dem om å tro på kristendommen for å unngå dommens dag.

Johannes i Bibelen

Alle de fire evangeliene inneholder altså fortellinger om Johannes. Johannes virket som en omvendelsespredikant. Han døpte de som ønsket det, og gjorde ingen forskjell på folk. Rik, fattig, mektig eller ikke – Johannes Døperen ga alle den samme muligheten til omvendelse. Johannes’ prekener om dommedag ble ikke godt mottatt av de mektige på denne tiden, og han endte sine dager med å bli halshugget for sitt virke. Selv om Johannes’ historie endte tragisk banet hans virke veien for Jesus og kristendommen.

Forholdet mellom Jesus og seg selv karrakteriserte Johannes slik; Jeg er hjelperen, mens Jesus er brudgommen og folket hans brud.

St.Hans i norrøn tid

Den religiøse betydningen av St.Hans har også enkelte innslag av gamle norrøne skikker. Spesielt gjelder dette St.Hans-bålet. I norrøn tid feiret en midtsommerblot. Da markerte man at solen kom til å snu og at dagene etter hvert ville bli kortere. Det fantes flere skikker en skulle overholde denne dagen og natten.

St.Hans ble regnet som å ha magiske evner, og samlet man urter denne kvelden ville de ha magiske egenskaper. Det samme kunne sies om blomster og giftemål. Ugifte kvinner skulle plukke blomster og legge under puten. Da ville de få vit hvem de skulle gifte seg med. Det finnes flere slike skikker, men mange av disse har nå gått i glemmeboken.

Dagens tradisjoner

st-hansDet er egentlig 24. juni som er dagen en minnes Johannes Døperen, men som mange andre merkedager i kirken, feires denne også kvelden før selve dagen.

Nå når du har lest gjennom dette ser du fort at vi har i dag en miks, av de religiøse aspektene ved St.Hans, og de mer hedenske. I utgangspunktet har St.Hans og Midtsommerblot ingenting med hverandre å gjøre, men tradisjoner og det religiøse har en tendens til over tid å bli en miks for mange. Skal man se litt praktisk på denne feiringen kan man trygt tenne St.Hans bålet og samtidig minnes Johannes innimellom pølsegrilling. Deretter kan en ta turen i kirken for kveldsgudtjenesten.

Som en liten morsomhet kan vi nevne at på denne tiden av året er kraften i solen størst og for den som samler solkraft er det gode dager 😀