Påsken har alltid stått sterkt som en religiøs høytid, og er i dag den mest hellige markeringen i vårt kristne år. Hva som skjedde i påsken og hvorfor vi feirer den i dag vet vi, men hvordan oppsto denne skikken?

Påsken

Påsken er altså kirken eldste fest, og den har vært feiret før kristendommen i dagens form ble dannet. Helt fra gammeltestamentisk tid finner vi påskemarkeringen.

I påsken markerer vi Jesus nattverd, lidelse, død og oppstandelse, og påskedagene varer helt til pinsen. I forkant av påsken har det tradisjonelt vært en fasteperiode, men den er for de fleste borte i dag. Vi kaller til tross for dette likevel uken før påske for den stille uke. Ordet påske i seg selv stammer fra den jødiske feiringen pesach. Det nye testamenetet nevner påsken så vidt, men allerede i 2. århundre ble påsken regnet som en apostolisk arv.

Påskens opprinnelse

paskeDe første påskehøytidene var dramatiske opplesninger av Bibelen og Jesu lidelse og død, før en samlet seg til gråtog medlidelse. Deretter kunne man feire oppstandelsen. I datidens Jerusalem var dette jødenes markering av hva som hadde skjedd. Høytiden la vekt på fredag, med ofringen av påskelammet. I Roma så man på dette noe annerledes.Her mente man at lidelsen, død og oppstandelsen var en og samme historie. Den skulle ikke deles opp, slik jødene gjorde, da det var en frelsehistorie med forskjellige aspekter. Roma ville vektlegge andre sider ved feiringen, og valgte søndag som den viktigste dagen.

Valget av dag og datoer

I dagens påskefeiring er det Romas syn som har stått som før forståelse av påskefeiringen, men med innslag fra den jødiske. Kirkemøtet i Nikea i år 325 bestemte datoer og dager for vår feiring, slik de også gjorde med andre religiøse prinsipper. Søndag ble valgt som den viktigste dagen, og hovedvekten av feiringen skulle ikke være lidelsen, men oppstandelsen. Det ble også satt opp en regel for for hvilke datoer påsken skulle være, den såkalte påskeformelen.

Påskeformelen er satt opp slik; første søndag etter første fullmåne, i etterkant av 21. mars, skulle være 1 påskedag. Denne utregningen er det vi enda i dag har i den norske kirke. Dermed vil påsken alltid falle inn i perioden 22. mars til 25. april.

Påske før Jesu

Du har nå lest at påsken er en kristelig høytid i dag, men det er også viktig å huske at denne høytiden også er eldre enn som så. Forskjellen ligger i hva som ble feiret. I Det Nye Testamentet er påske om Jesu, men i Det Gamle Testamentet er det en ren jødisk markering. Påske ble feiret for å minnes Moses, og da han førte isralittene ut av Egypt. Påskemåltiden skulle på denne tiden spises raskt og stående, som et minne om flukten. I tillegg til påskelammet skulle brødet være usyret, for å minnes forfedrenes hast i Egypt. Det var nemlig ikke tid til å heve brødet, og derfor betegner både GT og evangeliene påsken som det usyrede brøds høytid.