Hva er de kristnes hellige bok?
De kristnes hellige bok er bibelen.De kristne tror at bibelen er Guds lære som er skrevet ned for å veilede folk om hvordan de bør leve.Den begynner med hvordan verden begynte og ender med en profeti om fremtiden.Selv om den ser ut som en bok er bibelen egentlig en samling av 66 bøker som ble skrevet ned av ulike mennesker til ulike tider. Bøkene omfatter historie, dramatikkk, poesi, brev, lover og fortellinger om menneskers liv. Det er to hoveddeler i biebelen: Det gamle testamentet og det nye testamentet.

Det gamle testamentet.
Ordet testamentet betyr avtale eller løfte. De første 39 bøkene i bibelen finnes i det gamle testamentet. Det forteller om Guds løfte til Abraham og hans etterkommere, det jødiske folket. Løften var at hvis de adlød han og stole på han ville han alltid elske og beskytte dem. Det gamle testamentet ble skrevet på ulike ruller av det gamle Iraels skrivere.

Det nye testamentet.
Det nye testamentet består av de siste 27 bøkene i bibelen. Denne delen av boken er om Guds nye løfte. Den forteller om hvordan Gud sendte sin egen sønn Jesus til verden for å tilby tilgivelse og et nytt liv til dem som tror på han og stoler på han. Det nye testamentet er en fortelling om Jesus liv og hans lære, hans korsfestelse og oppstandelse. Det forteller historien om hvordan den kristne kirke begynte og vokste og hvordan de kristne tror at at Jesus vil komme tilbake til jorden. Det nye testamentet ble skrevet på ark av pergament som ble bundet sammen i kantene – omtrent som bøker idag.

Bibellesning.
Alle kristne leser i bibelen.Den er svært viktig for mange kristne bruker bibelen som kilde til all sannhet. Den kristne tilbedelsen bygger på lesning og læresetninger fra både det gamle og nye testamentet.

«Hvis Jesus hadde levd idag ville hans lære ført til innleggelse på en psykiatrisk institusjon.»