«Jesus mente aldri at han var Gud. Han selv sa at han var Guds sønn, ikke Gud selv. På tross av det mener mange kristne at Jesus var og er Gud selv. Snakk om forglemmelse av ens egne studier av de kristne skrifter.»

Jesus fødsel
Jesus ble født rundt den 4 f.Kr. Hans mor og far Maria og Josef var et jødisk par som var etterkommere av jødenes konge David. Før Maria elsket Josef viste en av Guds engler seg for henne og fortalte at hun skulle få et barn som var Guds sønn. I bibelen sier Maria:»Du skal kalle barnet Jesus. han skal være stor og han skal kalles for den høyeste.. Hans kongedømme vil aldri ende.» Den samme engelen viste seg også for Josef for å forsikre han at Marias graviditet var et mirakel. Derfor giftet Josef seg med Maria og barnet Jesus ble født. Han bodde hos foreldrene sine i Nasaret og arbeidet som tømmermann frem til tiden var inne til å begynne Guds arbeid.

Bibelen forteller historien om Jesus fødsel. Like før Jesus ble født måtte Josef og Maria som skulle bli Jesus sin mor dra ut på en lang reise fra hjembyen Nasaret til en by som heter Betlehem. Da de kom frem var det ingen steder å overnatte. Derfor fant Maria og Josef husly i en stall. Den natten fikk Maria barnet. Hun pakket han godt og varmt inn og brukte dyrenes krybbe som seng der de kunne sove. Om natten da ble han født viste Guds engler seg for lokale gjetere og fortalte dem at «frelseren», «Messias» var blitt født. Gjeterene dro for å tilbe Jesusbarnet. På samme tid hadde noen vise menn i Østen sannysnligvis så var de astronomer studert en ny stjerne i himmelen.Den betydde at en ny konge var blitt født. De vise mennene reiste i dagesvis for å finne stedet der stjerne var. Der fant de Jesus. De tilbad han og gav ham gaver av gull, røkelse og myrra. «Julekrybben» er ofte et symbol når det er jul som viser modeller av Maria, Josef of gjeterene som tilber Jesusbarnet i krybben.

Jesus forkynnelse og helbredelser.
Da han var rundt 30 år begynte Jesus å forkynne til folk om Gud. Han valgte tolv følgelsesvenner som ble kalt hans «disipler» (senere kalt apostler). Fulgt av disse mennene vandret Jesu omkring i Palestina. Han utførte mirakler helbredet de syke og fortalte folk om Gud. Jesus fortalte folk hvordan Gud ville oppfylle deres behov hvis de ville tro på han og adlyde lovene Hans. Overalt der Jesus kom strømmet folk til for å høre hans taler.

Messias
Profetene i det gamle Isreael hadde forutsagt at Gud ville sende en frelser eller spesiell leder til verden for å redde dem fra fiendene deres. Gjennom hele sin historie har det jødiske folket sett frem til at denne frelseeren eller Messias skal komme. Jødene tror at Messias ennå ikke har kommet til verden.De kristne tror at Jesus Kristus var den Messias som Gud hadde lovet til jødene. De tror at Jesus ikke kom til verden for å erstatte det jødene tror på men for å fullføre det.

Korsets tegn.
Jesus Kristus døde ved å bli neglet til et trekors.Det var en svært pinefull død som medførte forferdelige smerter.De kristne tror at Jesuis død var et offer, slik at alle skal kunne kommme til Gud og få tilgivelse. Korsets tegn er derfor blitt et symbol på lidelse og offer. Korset blir nå også brukt som tegn på hjelp eller bistand for mange organisasjoner