Bibelen er en samling på 66 bøker, skrevet av mer enn 40 forfattere. Hvor stammer den fra? Og hva regnes som en del av bibelen?

Tidlig historie

Det vi i dag kaller bibelen, er en samling bøker skrevet av forskjellige personer over en periode på ca. 1600 år. Bøkene er ansett for å være «Guds ord», og samlingen av alle disse skriftene utgjør den moderne bibelen. Innen kristendommen varierer det også hvilke av disse kanoniske skriftene man regner som hellige, og store deler av bibelen brukes også innen jødedommen.

Bibelen består av to deler, hvor den første kalles det gamle testamentet. Denne delen er svært lik den jødiske (hebraiske) Tanakhen, og kan splittes i tre underdeler. Den første er Toraen(Lovverket), så kommer Nedim, (omhandler profetene), og sist er Ketubim (Skriftene). Den siste delen av bibelen er det nye testamentet, og denne inneholder de spesifikke Kristne skriftene. Det nye testamentet ble nedskrevet i løpet av de to første århundrene etter Jesu død.

Forskjellige aspekter

Bibelen kan deles opp i flere underkategorier, som omhandler forskjellige områder av den Kristne tro. For eksempel finner man kristen poesi, tekster om lover, historie og diverse profetier. Den er også verdens mest leste bok, og har i skrivende stund blitt trykket og solgt hele seks milliarder ganger. Dette er et imponerende tall.

Med totalt 66 bøker, 1 189 kapittel og over 31 000 vers er den en svært kompleks bok, som det kan ta flere år å komme seg gjennom. Dette gjelder spesielt for de som ønsker en dypere forståelse av dens innhold. Det gamle testamentet og nye testamentet skiller seg også fra hverandre på flere sentrale områder.

Hvem skrev bibelen?

Det finnes ingen eksakt informasjon om akkurat hvem som skrev bibelen, og dette gjelder spesielt for de tidligste tekstene i det gamle testamentet. Denne delen består av profetier, lovtekster og historiske fortellinger satt sammen av et stort antall personer fra forskjellige deler av samfunnet. Det som er sikkert, er at Hebraisk var det opprinnelige språket, og at det gamle testamentet ble først nedskrevet for omtrentlig 4000 år siden.

I dag finnes det ingen fullbevarte opprinnelige Bibelske tekster fra det gamle testamente, men detaljerte og korrekte oversettelser har blitt laget. En av disse oversettelsene kalles Leningradkodeksen og stammer fra ca. år 1008. Denne gir et godt innblikk i det gamle testamentet og dets innhold.

bibelen

Dødehavsrullene

I 1947 var en beduin gjeter ved navn Mohammed Edh-Dhib ute på tur i nærheten av Dødehavet. Her kom han over en grotte hvor han fant noen gamle krukker gjemt i et hjørne. Dette funnet skulle vise seg å ha enorm betydning for både jøder og kristne verden over. Dette funnet var en del av dødehavsrullene, hvor arkeologer etterhvert fant 981 forskjellige skrifter delt over 11 grotter.

Mesteparten av skriftene er skrevet på Hebraisk, med innslag av Amharisk(fra Etiopia) og Gresk. Disse skriftene er viktige ettersom de inneholder enormt mye informasjon om den religiøse tankegangen, og er verdens nest eldste bevarte tekster. De kan ikke regnes som bibelske tekster, men inneholder viktig informasjon. Disse skriftene ble laget ca. 2400-2300 år før Kristus, og gir et detaljrikt innblikk i den religiøse tankegangen på dette tidspunktet.