Spørsmål: Hva sier bibelen om en kristen som skaffer seg gjeld? Bør en kristen låne penger, eller låne bortpenger?

Svar: Paulus’ formaning i Romerne 13:8 er en viktig påminnelse om at Gud ikke liker noen form for gjeld som ikke betales tilbake innen en rimelig tidsgrense (se også Salme 37:21). Samtidig snakker bibelen ikke i mot enhver form for gjeld. Bibelen advarer oss mot gjeld og snakker rosende om dyden å ta opp lån, men den forbyr ikke gjeld. Bibelen deler ut noen harde ord med på veien til de som låner ut penger, og som misbruker skyldnerne deres, men den fordømmer ikke den personen som låner pengene.

Noen mennesker setter spørsmålstegn ved enhver form for lånerenter, men vi ser flere ganger i bibelen at det forventes at man mottar en rimelig rente, hvis man låner ut penger. I det gamle Israel forbød loven imidlertid at man krevde renter på noen spesielle lån – nemlig lån til de fattige (3. Mosebok 25:35-38). Denne loven hadde mange sosiale, økonomiske og åndelige grunner bak seg, men det er to som spesielt er verdt å nevne. For det første hjalp loven de fattige slik at situasjonen deres ikke ble forverret. Det var i seg selv vanskelig nok å havne i fattigdom og det kunne være ydmykende å søke om hjelp. Men hvis en fattig person utover å låne penger også skulle betale en urimelig høy rente så ville denne forpliktelsen være mer skadelig enn gunstig.

kristen-lan-gjeld-pengerFor det andre så lærer loven oss noe åndelig viktig. Hvis en låner ut penger til en fattig person så var dette en barmhjertighetsgjerning. Han ville miste pengenes bruk mens de var lånt ut. Men det ville fremdeles være en håndgripelig måte å takke Gud på for at han ikke krevde «renter» av den nåden han viste overfor folket sitt. På samme måte som Gud i stor nåde hadde brakt israelittene ut av Egypt da de var fattige slaver og ga dem deres eget land (3. Mosebok 25:38), forventet han også at de viste samme vennlighet overfor deres fattige medborgere.

Kristne befinner seg i en lignende situasjon. Jesus liv, død og oppstandelse har betalt syndeskylden vår til gud. Da vi nå har muligheten kan vi hjelpe andre i nød, spesielt medtroende, med lån som ikke gir dem ytterligere problemer. Jesus ga til og med en lignelse om noe som minnet om dette, i historien om de to kreditorene, og holdningen deres til tilgivelse (Matteus 18:23-35).

Bibelen verken forbyr eller oppmuntrer til å låne penger. Bibelen lærer oss at det normalt ikke er en god idé å få gjeld. Gjeld gjør oss essensielt til slaver av de menneskene vi låner pengene av. Samtidig kan det noen ganger være et «nødvendig onde» å få gjeld. Så lenge penger blir håndtert fornuftig og det er mulig å betale ned på gjelden kan en kristen ta gjeldens byrde på seg hvis det er absolutt nødvendig.