Det finnes ulike former for kristendommen fordi en del kristne tilber på ulike måter. I lang tid ble de første kristne forfulgt av romerene inntil en av de romerske keiserne selv ble en kristen. Keiser Konstantin stoppet forfølgelsenne av de kristne og lot dem tilbe sin Gud fritt. Han bygde en nytt kristen hovedstad i øst og kalte den for Konstantinopel (nå Istanbul). Derretter kunne den kristne troen bre seg over hele Romerriket inn i Europa .Etterhvert ble kristendommen statsreligion og det store romerske imperiet ble kalt Det hellige romerske keiserriket (seinere det tysk-romerske keiserriket).

Katolikker.
Ordet katolikk betyr universell:Den vestlige latintalende delen av Romerriket så på seg selv som fortsettelsen av den sanne kirke og brukte navnet «katolsk». Det katolske hovedkvarteret er i Vatikanet i Roma og patriarken ble kjent som paven.

Den orthodokse kirken.
Ordet orthodoks betyr «rett tro eller tilbedelse».Den vestlige gresktalende delen av kirken så også på seg selv om den sanne tro go kalte seg ortodoks. I mange år var overhodet for denne kirken patriarken Konstantinopel og gudstjenestene ble holdt som gresk. De gresk orthodokse munkene brakte troen til Russland og de slaviske landene så nå finnes det også russiske patriarker.

Jomfru Maria.
Både katolikker og orthodokse kristne legger større vekt på Jomfru Marias betydning enn protestantene gjør. De tror at fordi hun er Jesus mor har hun spesiell kontakt med han og kan kommunisere med han å vegne av de som ber til henne.

Protestanter.
Den kristne kirken fortsatte å bre seg og endre seg gjennom historien, gradvis begynte mennesker med sterk tro å utfordre måten en del katolske prester levde på. Martin Luther, tysk munk, mente at kirken hadde beveget seg vekk fra Jesus sin lærdom og han ønsket reform eller endringer. Luther og andre protesterte mot de eksisterende måtene for forkynnelse og tilbedelse og utformet sin egen form for kristendom. Disse opprørene ble kalt protestanter og denne perioden i historien er blitt kjent som reformasjonen. Protestantiske gudstjenester ble ikke holdt på latin, men på folks vanlige språk, slik at alle kunne forstå det som ble sagt. Protestantene setter bibelen i sentrum for sin forkynnelsen. Det er mange protestantiske grupper som anglikanere, metodister og baptister.

«Guds rike er inne i oss, i denne tid der ateisme har overtatt og skolene ikke lærer oss om religion lenger kan man undre seg hvorvidt psykiske sykdommer har noe med mangelen på det åndelige livet.»