Hva er forholdet mellom Jesus, Gud og helgener? I følge kristen tro finnes det bare én Gud, men Gud har tre ”ansikter”: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Hvor kommer helgenene inn i dette bildet?

Gud

Gud er ”Far” eller ”Faderen” slik Jesus forkynte. Han sier selv at han og hans far er ett. Det er ingen avstand mellom Gud som Far, Jesus som Guds sønn og Den Hellige Ånd.

Gud er skaperen, utgangspunktet for alt som er skapt, kosmos, universet, både det som er til og det som ennå ikke er skapt. Gud er i tillegg den som opprettholder kosmos og hele sitt skaperverk. Gud blir derfor også sett på som opphavet til alt som er, enten det er synlig eller usynlig for menneskers øyne, erkjent eller ikke. Som opphavet til alt som er og ikke er, blir derfor også Gud målet og ”hjemmet” som Jesus også refererer til, det vi kaller ”himmelen”.

Jesus

Tanken om treenigheten som synet på Gud som én og allikevel tre ulike enheter, er fremmed for mange. Det virker ikke logisk for de fleste av oss, og det er lett å bli forvirret. Med vår tids kunnskap om kvantefysikk er det kanskje blitt enklere å forstå at noe både kan være atskilt og allikevel ett. På ett plan kan det virke som om det er ulike enheter som ikke har forbindelse med hverandre, men på et over- (eller under-)liggende plan henger alt sammen.

Jesus er Guds sønn og samtidig Gud. Kristen tro sier derfor at Jesus både er helt ut menneske og helt ut Gud. Jesus er Gud som kommer inn i verden i form av et menneske. Det er derfor ikke opp til menneskene selv å ”frelse” seg selv. På grunn av Adams og Evas ulydighet, måtte Gud selv bli menneske og gjenopprette det som ble ødelagt.

Helgener

Den protestantiske kirken opererer ikke med helgener. Dette er en tradisjon som den katolske kirken og en del andre kirkesamfunn er mest kjent for.
Helgener er mennesker som har levd på en særskilt from eller guddommelig måte. Det kan være at det har skjedd under og mirakler som gjør dem spesielle i de kristnes og Kirkens øyne. De blir derfor sett på som spesielt hellige (derav ”helgener”).

Helgenene er forbilder og eksempler på mennesker som har levd svært gudfryktig. Særlig de som gikk i døden for sin kristne tro, martyrer, ble sett på og dyrket som helgener.

I følge katolsk teologi er det forskjell på på å be til helgener for å få forbønn og det å dyrke dem. Dyrkelsen av Maria kan nok for mange protestantiske kirkesamfunn oppfattes som et substitutt for en ren tilbedelse av Gud, Jesus og Den Hellige Ånd.

helgener

Norske helgener

I den katolske tradisjonen finnes det tusenvis av helgener, der Frans av Assisi og Teresa av Avila er to av de mest kjente. Men også i Norge er det noen mennesker som er blitt det vi kaller ”kanonisert” som helgener. De mest kjente er den hellige Torfinn av Hamar, Den Hellige Sunniva, St Hallvard og selvsagt Kong Olav den hellige.