Den norske Kirke og lutherske kirkesamfunn har ikke et så sterkt forhold til Jomfru Maria som den katolske kirken, men har dermed mange kristne mistet et balansert syn på forholdet til det feminine og kvinnelige?

Den katolske kirkens offisielle syn

I følge den romersk-katolske kirken ble jomfru Maria, ”Guds Mor”, på slutten av sitt liv tatt opp til himmelen med kropp og sjel, fysisk og åndelig, for å være sammen med Jesus, sin sønn, i all evighet.

Pave Pius den 12. var den som ”ex cathedra” på Alle Helgens Dag i 1950 erklærte at dette dogmet om jomfru Marias opptakelse til himmelen med både kropp og sjel var å anse som ”ufeilbarlig” og den katolske kirkens offisielle syn. En tilsvarende uttalelse kom i form av en rapport fra katolske teologer i 2005. De hevder i rapporten at de med bakgrunn i Bibelen kan slå fast at det forholdt seg som paven hadde erklært i 1950. Protestantiske teologer bestrider dette dogmet. Det finnes i følge dem ingen bevis i Bibelen for et slikt syn.

Det andre ”ufeilbarlige” dogmet som angår jomfru Maria er doktrinen om hvordan hun ble gravid med Jesus, at Gud befruktet henne direkte uten en mann, hennes ”rene unnfangelse”.

Den katolske kirken har på mange måter sidestilt jomfru Mari med Jesus. Begge har en særstilling hos Gud som ingen andre mennesker har. Maria-dyrkelsen er derfor en religiøs praksis som ikke finnes i protestantiske kirkesamfunn.
Uansett hvordan vi betrakter jomfru Maria teologisk, er det klart at den katolske kirken i større grad enn den protestantiske har et annet forhold til det kvinnelige.

Jomfru Marias bebudelse

Vi møter Maria først som ung pike da hun fikk besøk av erkeengelen Gabriel som fortalte at hun skulle ”bli med barn”, og at den gutten hun skulle føde, ville bli verdens frelser. Dette ble da en oppfyllelse av profeten Jesajas profeti: ”Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Emmanuel»
I Norge er Marias bebudelsesdag også kjent som Marimesse.

jomfru-maria

Opptakelsen

Mens menneskene må vente på sin tid før de kan gjenoppstå kroppslig etter Dommens Dag, kunne Maria tas direkte opp til himmelen fordi hun var uten arvesynd. Hun kom derfor ikke under den samme dommen over ”den originale synden” som andre vanlige mennesker. Som Jesus selv var hun ”uten synd”. Guds mor kan ikke sees på som atskilt fra Gud selv.

Opptakelsen er viktig for katolikkene fordi det for dem er et bevis på at også vanlige mennesker kan tas opp i herligheten og komme tilbake til Paradiset igjen.
Noen katolikker mener også at Maria først døde for så mirakuløst å stå opp igjen. Den østlige kirken er heller ikke så dogmatisk som den romersk-katolske.
Legenden sier at apostlene fikk mystisk innkalling om å møtes i Jerusalem, der de samlet seg rundt sengen til Maria og fikk se Kristus som viste seg i en åpenbaring og Marias sjel som sprang inn i favnen hans.

Katolsk feiring av jomfru Maria

Katolikkene feirer Marias opptakelse til himmelen den 15. august hvert år. Gresk-ortodokse katolikker feirer den samme årlige begivenheten den 28. august.