Jomfrufødselen blir sett på som en bibelsk sannhet av bibeltro kristne, men bare den romersk-katolske kirken har utarbeidet sitt eget dogme om jomfru Marias liv og død. I følge dette dogmet er jomfru Maria ren og ubesmittet og derfor å ligne med med Jesus og Gud selv

Den protestantiske kirkens syn på jomfrufødselen

Protestantiske kirkesamfunn har ikke noe eget dogme om jomfru Marias liv og død slik den katolske kirken opererer med. Men jomfrufødselen slik den fremstilles i Bibelen (riktig nok ikke i Markus-evangeliet som regnes for å være det eldste evangeliet), der erkeengelen Gabriel viser seg for Maria og forteller at hun skal bli med barn gjennom den Hellige Ånd, er alminnelig akseptert.

Protestantiske teologer hevder at det er belegg for å si at Maria fikk flere barn etter Jesus, at Jesus hadde flere halvsøsken. Dermed avvises dogmet om at jomfru Maria er ”evig jomfru”. Mange mener dette dogmet er ubibelsk.

Den katolske kirkens syn på jomfrufødselen

I følge katolsk tradisjon sees jomfru Maria på som ”Den nye Eva”. Der hvor Eva syndet mot Gud, noe som førte til at både hun og Adam ble drevet ut av Paradis, er jomfru Maria kvinnen som gjenoppretter den første synden forårsaket av en kvinne. Der Eva var ”fristerinnen”, er jomfru Maria den rene og ubesmittede kvinnen, den syndfrie kvinnen, som blir mor til Gud i menneskeskikkelse – slik Gud opptrer på jorden gjennom Jesus Kristus – som da sies å være både ”sant menneske og sann Gud”.

Der ”Den første Adam” lot seg friste og falt i synd, er Jesus ”den andre Adam” som er ren og uten synd. Slik sidestilles Jesus som ”ren” mann og jomfru Maria som ”ren” kvinne. De er begge sprunget direkte ut fra Gud selv, er Gud inkarnert på jorden i menneskeskikkelse; henholdsvis som mann og kvinne. Slik gjenopprettes den ”originale synden”, eller ”arvesynden”, den uopprettelige skaden som skjedde ved utdrivelsen. Denne grunnleggende synden er ikke er knyttet opp mot gode eller onde gjerninger, men er en arv menneskene som menneskehet bærer med seg og som bare Jesus Kristus og jomfru Maria kan frelse menneskene fra.

Dogmet om jomfrufødselen er derfor svært viktig for kristne, selv om den katolske kirken i langt større grad ser på jomfru Marias liv og død som mye viktigere for den frelsesplanen som Gud har for menneskeheten og som Jesus og Maria på hver sin måte står for.

jomfrufodsel

Mariadyrkelsen

I den katolske tro og tradisjon er jomfru Maria den fremste helgenen og er blitt dyrket på mange måter opp gjennom kirkens historie – hun har flere kirker og helligdager oppkalt etter seg.

Doktrinen om ”den ubesmittede unnfangelsen” tilsier at jomfru Maria er uten synd, og jomfrufødselen må sees i denne sammenhengen. Maria er det mennesket utenom Jesus som er helt syndfri og ren. Hun har derfor sin egen helt spesielle plass i særlig den katolske tradisjonen.

Særlig for kvinner har jomfru Maria hatt stor betydning, fordi det også gir dem en egen identitet, noe den reformerte og protestantiske kirken ikke vedkjenner seg på samme måte.

Ulike syn på jomfru Marias betydning

Det må nevnes at synet på jomfru Marias liv og død og betydning er blitt diskutert helt fra kristendommens begynnelse. Det er heller ikke noe entydig syn på henne innen den katolske tradisjonen. Den østlige kirken har ikke det samme dogmet.