Luthers 95 teser inneholdt viktige argumenter mot den Katolske kirken. De førte til dannelsen av den protestantiske bevegelsen.

Begynnelsen

I den lille byen Wittenberg i Tyskland, var Oktober 31, 1517 en helt ordinær dag for byens innbyggere. De fleste la ikke merke til en prest som snek seg opp mot kirkedøren og hamret inn et manifest med 95 teser. Dette skulle vise seg å være begynnelsen på en enorm oppstandelse som spredte seg til andre tyske byer og resten av Europa. Hundretusenvis av mennesker mistet livet i tiden som fulgte som følge av krig, sult og nød.

Luthers budskap var krystallklart. Det fantes ingen vei til Gud utenom å ha en tro på hans budskap og eksistens. Den katolske kirke hadde i en lang periode mottatt såkalte avlatsbetalinger, som betød at man kunne kjøpe seg fri fra tidligere synder. Dette ble gjort for å dekke store underskudd som følge av kirkebyggingen på denne tiden, og mange av prestenes ekstravagante livsstil.

Luthers tankegang

Martin Luther anså disse betalingene som en form for korrupsjon, og han hentet mye inspirasjon og tankegang fra Romernes tidligere lære. Han mente at den Katolske kirke hadde blitt en korrupt enhet som utnyttet samfunnets svakeste med den hensikt å berike seg selv. Som prest hadde han dermed et moralsk og etisk ansvar for å stå opp mot dette.

Ved å hamre de 95 tesene opp på kirkedøren hadde Luther et ønske å skape debatt om datidens kirkelige framgangsmåte. Møtene som fulgte i dagene etter tok ikke opp Luthers temaer, men det skulle likevel ikke ta lang tid før det ble satt på agendaen. Religion på denne tiden var av enorm viktighet for staten, folket og samfunnet som helhet. Dermed kan det sies at Luther hadde startet en brann som kun ville forsterke seg med tiden.

teser-martin-luther

Innhold

De 95 tesene var skrevet på Latinsk, og alle inneholdt et enkelt argument mot datidens kirkelige utførelse. Sentralt i disse var Luthers synspunkt på tro og frelse. Han motsatte seg avlatsbetalinger, og oppfordret til en annen form for sjelsfrelse. Ved å innrømme sine synder ovenfor Gud, og være standhaftig i sin tro vil folk kunne oppnå frelse uavhengig av sin økonomiske posisjon.

Paven likte ikke det han så, og utstedte til slutt en deklarasjon hvor han fordømte Luther og hans lære. Dette var likevel ikke nok til å stoppe den revolusjonen som allerede hadde startet. Det kan virke som at Luther beskrev ting som de fleste allerede tenkte, og at det dermed var en viss automatikk i folks opprør mot datidens kirkevesen.

Spørsmål og svar

Luther reiste ikke kun spørsmål ved den teologiske begrunnelsen for avlat, men også ved Pavens autoritet over Tyskland og kristne generelt. Det ble stilt et krav om reformasjon, hvor kirken gikk gjennom sine egne metoder med den hensikt å forbedre seg.

Den Katolske kirken valgte som kjent å fordømme Luther, men dette var ikke nok til å stoppe fremgangen. Mektige adelsmenn valgte å beskytte Luther fra Kongen, og ga ham et fristed. Store deler av befolkningen valgte også å gå til opprør, og dette førte til flere store kriger i tiden som fulgte.