Forfatter: admin

Mange tror på mirakler

Rune Arnhoff, Nordisk bibelmuseum. Én av fem nordmenn tror at Jesus har gått på vannet, viser en fersk undersøkelse. Også andre mirakler fra Bibelen har vi tiltro til ifølge en undersøkelse utført av YouGov for Nordisk bibelmuseum. 20 prosent av de spurte svarer at de tror Jesus forvandlet vann til vin. – Tallene er oppsiktsvekkende. De viser også at mange er åpne for at disse historiene faktisk har funnet sted, sier daglig leder Rune Arnhoff i Nordisk bibelmuseum. Ifølge undersøkelsen svarer 21 prosent at de tror Jesus har gått på vannet, 59 prosent tror ikke det har skjedd, mens...

Read More

Syndene som gjør oss til mennesker

Det er en kjent sak at man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Den såkalte Kardemomme-by-loven er vel kanskje det nærmeste man kommer et fredelig samfunn. Men det faktum at vi er mennesker, betyr også at vi drives til å gjøre kardinalsynder rett som det er, bedre beskrevet som de 7 dødssyndene. Syndene er vanligvis regnet som ekstreme variasjoner av andre drifter som vi likevel har. Det er helt klart at om man bygger en flott kropp, så vil helt sikkert mange begjøre deg. Men det at du selv higer etter...

Read More

Verdens minste bibel

På Nordisk bibelmuseum i Oslo kan du se verdens minste trykte bibel og verdens minste utgave av Det nye testamentet. – Bokstavene i miniatyrbiblene er så små at de er vanskelige å lese med det blotte øye. Men inni flere av de små bøkene er det sydd inn lommer med et lite forstørrelsesglass, sier daglig leder Rune Arnhoff i Nordisk Bibelmuseum. Han forteller at miniatyrbiblene vekker stor begeistring hos de besøkende. – De fleste som ser dem blir sjarmert. Miniatyrbøkene er perfekte kopier av de større biblene, og flere er vakkert illustrert, sier Arnhoff. Den eldste miniatyrbibelen på museet...

Read More

Kun halvparten har en bibel hjemme

Flere eldre enn unge har en bibel hjemme, men de yngre leser oftest i den, viser fersk undersøkelse. Drøyt halvparten av oss, 54 prosent, oppgir at de har en bibel hjemme, ifølge en undersøkelse YouGov har gjort for Nordisk bibelmuseum. I aldersgruppen 18-29 år svarer 38 prosent at de har en bibel hjemme, mens 71 prosent av de over 60 år svarer det samme. – Det er kanskje ingen overraskelse at flere eldre enn unge har en bibel. Før i tiden konfirmerte nesten alle seg, og barna fikk utdelt en bibel på skolen. I dag har kristendommen en mindre...

Read More

Nordens første bibelmuseum åpner

Fredag 1. juni 2018 åpner Nordisk bibelmuseum dørene i Oslo sentrum. Museet rommer bibler fra alle de nordiske landene. – Vi kan love en tidsreise i bibelhistorien, fra gamle bibelsider som ble skrevet på skinn eller pergament, og frem til dagens digitale bibler, sier initiativtaker Rune Arnhoff. Museet har adresse Nedre Slottsgate 4c, og ligger mellom Akershus festning og Karl Johans gate. Ved å vise frem det mest interessante fra samlingen på over 2500 bibler, gir museet publikum en unik mulighet til å gjøre et dypdykk i nordisk bibelhistorie. – Biblene er svært ulike i størrelse, form og farge....

Read More

Hva sier bibelen om å låne penger?

I dagens samfunn låner de aller fleste penger en eller annen gang. Mest vanlig er det å ta opp lån for å få råd til å kjøpe bolig, for å ha tak over hodet. Et boliglån er et lån av den større typen. Derimot finnes det mange andre type lån som forbrukslån, refinansiering, smålån, billån, kreditt osv. Selv om dette er noe vi alle kjenner til, kan det være interessant å vite hva bibelen faktisk sier om det å låne penger, og hvilke retningslinjer bibelen viser. Først og fremst så advarer bibelen oss mot å elske penger (1. Timotheus...

Read More

Kirker og katedraler i Monaco

Hvsi du skal besøke vakre Monaco, og Monte Carlo, så kan du ta turen innom en av de vakre og fredfulle kirkene i landet. De er flotte å være i og stemningen er rolig og avslappet. Gir deg tid til ettertanke. Saint Nicholas Cathedral En vakker katedral som er vel verd et besøk. Det gir en egen ro å gå rundt i den å se på de vakre omgivelsene. En av de tingene man bør gjøre i Monaco Det var lite turister i og rundt katedralen. Utsmykkingen var ikke overdådig slik som jeg har sett i mange katedraler tidligere,...

Read More

Kirker i Las Vegas

Skal du på ferie i USA? Her er en liste over de 10 mest populære kirkene Las Vegas. Hentet fra Yelp 1. Guardian Angel Cathedral 302 Cathedral Way Las Vegas, NV 89109 USA Telefonnummer (702) 735-5241 2. Shrine of the Most Holy Redeemer 55 E Reno Ave Las Vegas, NV 89119 USA Telefonnummer (702) 891-8600 3. Center for Spiritual Living Greater Las Vegas 1420 E Harmon Ave Las Vegas, NV 89119 USA Telefonnummer (702) 739-8200 4. Las Vegas Revival Center 3507 South Maryland Pkwy Las Vegas, NV 89169 USA Telefonnummer (702) 631-5027 5. Valley Bible Fellowship Of Las Vegas Church...

Read More

Jeg er kristen – og homofil

Jeg er kristen og homofil. Verken jeg eller andre kjenner grunnen til homofili, men at grunnen skulle være følelsesmessige «hull» i oppveksten er for unyansert. Ingen foreldre er feilfrie, og vi har alle noen «huller» med oss! Bibelen sier ikke direkte et ja til å leve ut homoseksualitet men heller ikke et tydelig nei (uenighet tillatt). Vi står derfor ovenfor et dilemma som kan være sammenlignbart med andre såkalte gråsoneområder. Jeg bryr meg ikke om innstillingen å kreve kirkelig velsignelse. Kirken bør ikke gi velsignelser og innføre ritualer på et uklart grunnlag. Imidlertid synes jeg det er fint at...

Read More

Agustins lære om de to stater

En av de store kirkefedrene i kristendommen og en av oldkirkens største teologer er Den hellige Augustin (354-430). Han skrev en rekke religiøse tekster og utformet det som kalles predestinasjonslæren, som innebærer troen på at Gud en gang for alle har valgt ut noen mennesker til evig salighet og andre til den evige fordømmelse – hvilket Augustin mente at alle i virkeligheten fortjener. Hans perspektiv på samfunn og politikk ble bestemt av hans teologi, og særlig hans lære om arvesynden og av læren om de to stater (Civitates): Menneskeheten ble delt i to samfunnet, et for de som er...

Read More

Augustinere – to grupperinger

En av de store kirkefedrene i kristendommen, og en av oldkirkens største teologer, er Den hellige Augustin (354-430). Han hadde en kristen mor – Den hellige Monika, som senere har blitt stående som idealbildet på den kristne mor. Augustins ubetingete omvendelse kom i 386, og regnes blant historiens viktigste. Etter å ha tatt steget fullt over i kristendommen skrev han en lang rekke tekster. Disse tekstene har blitt stående som viktige særlig innen den tidlige kirken og senere den katolske kirke. Augustins ordensregel, som han skrev i sitt brev 211 for et kvinnekloster i Hippo, er blitt overtatt og...

Read More

Augustins lære om arvesynden

Den hellige Augustin (354-430) ses som en av de store kirkefedrene i kristendommen og en av oldkirkens største teologer. I 1298 ble han og tre andre oppnevnt til kirkelærer, en tittel innen den katolske kirke som i dag kun innehas av 33 personer. Han ble født i den lille byen Tagaste og var afrikansk romer, med kristen mor og Den hellige Monika, har da senere også blitt stående som idealbildet av en kristen mor. Augustins ubetingete omvendelse kom i 386, og regnes blant historiens viktigste. I ung alder ble han interessert i filosofi og studerte da Platons arbeider. Etter...

Read More

Augustins innvirkning

Aurelius Augustinus – Den hellige Augustin, anses for å være en av de store kirkefedrene i kristendommen. Han ble født i 354 i den lille byen Tagaste og var afrikansk romer, med kristen mor og Den hellige Monika, har da senere også blitt stående som idealbildet av en kristen mor. Augustin ble imidlertid ikke døpt som barn, men fikk undervisning om kristendommen, Jesu lære, samt å lære å be. Hans ubetingete omvendelse kom i 386, og regnes blant historiens viktigste. Augustin ble interessert i filosofi og studerte Platon hvis tankegods kan sies å følge ham i det senere. Han...

Read More

Augustin – bakgrunn for hans omvendelse og “Gudestaten”

Aurelius Augustinus ble født i 354 i den lille byen Tagaste i Numidia. Augustin var afrikansk romer, med kristen mor, den hellige Monika. Augustin ble ikke døpt som barn, men fikk undervisning om kristendommen og i å lære å be. Den hellige Monika har senere blitt stående som idealbildet av en kristen mor. Augustin ble interessert i filosofi og studerte Platon, og fra 373 og i lang tid var han og vennen Honoratus tiltrukket av manikeismen, som har mye til felles med dagens teosofer. De mente at den åndelige verden var skapt av Gud, mens den materielle verden var...

Read More

Augustin

Den hellige Augustin – eller Aurelius Augustinus, ble født i 354 i den lille byen Tagaste i Numidia i romersk Nord-Afrika. Augustin var afrikansk romer. Faren lot seg døpe kort før sin død i 371, mens moren, den hellige Monika, var kristen. Hun ga sønnen undervisning om kristendommen og lærte ham å be, selv om han ikke ble døpt som barn. For alle tider har Monika blitt stående som idealbildet av en kristen mor. Romanianus, en formuende fetter av faren, gjorde det mulig for Augustin å ta opp igjen studiene. I 370 ble han sendt i Kartago, for å...

Read More

Augustins inngang til kristendommen

Blant katolske kristne er denne kirkens egne tolkningstradisjoner, som formidler og tilrettelegger budskapet opp gjennom historien. De viktigste fortolkerne av kristendommens budskap omtales som ”kirkefedrene”, og Augustin ofte anses som en av de viktigste. I tillegg kommer de kirkelige doktorene (se Aquinas, Theresa av Avila), samt de læreavgjørelsene som er truffet av de forskjellige kirkemøtene. Aurelius Augustinus eller Den hellige Augustin ble født i 354 i den lille byen Tagaste i Numidia i romersk Nord-Afrika. Augustin hadde latin som morsmål, ettersom han altså var afrikansk romer. Faren Patricius var trolig en etterkommer etter en romersk veteran og lot seg...

Read More

Kristne kirkefedre; Augustin

Bibelen regnes som Guds åpenbaring, og Det nye testamentet med fortellingene om Jesu liv og virke (evangeliene) er den nøkkelen som resten av det kristne budskapet skal tolkes med. Det er denne samme troslæren ligger til grunn for både katolisismen, så vel som for de andre kristne kirkene når det gjelder synet på Gud som treenigheten, Jesus som Guds sønn, og Den hellige ånd som ivaretar Guds budskap blant menneskene. Imidlertid skiller katolisismen seg fra protestantismen ved at kirkeorganisasjonen og presteskapet har en spesiell rolle som formidler mellom Gud og menneskene. Ifølge katolsk lære bygger kirken sin autoritet på forholdet...

Read More

Konfirmasjonen – ett av kristendommens sakramenter

De viktigste kristne religionene er delt i en rekke ulike kirkesamfunn og en vanlig inndeling av de kristne er i katolikker og protestanter på den annen. Det er verdt å merke seg at både med hensyn til lære og kirkeordning har for eksempel både anglikanere og lutheranere på flere måter mer til felles med den romersk-katolske kirke, enn med enkelte av de andre protestantiske retningene. De siste årene har stor arbeidsinnvandring, fra blant annet Polen, medført en kraftig økning i medlemstallet til Den katolske kirken i Norge – fra ca. 45 000 registrerte medlemmer i 2005 til i overkant...

Read More

Katolisismens sakrament: Skriftemål

Den største kristne grupperingen er katolikker, hvilket omfatter alle de som er døpt i Den romersk-katolske kirke og for disse er sakramentene svært viktige handlinger. Katolikkene holder på de syv sakramentene dåpen, nattverd, konfirmasjon, ekteskap, prestevielse, skriftemål/bot og sykesalving. Sakramentene har en tilnærmet automatisk virkning og de er hellige handlinger, som forandrer en persons forhold til Gud (nåde). Denne nåden forvaltes av Kirken på vegne av Gud og nåden fra kirken – via prestene til de troende – formidles gjennom nettopp sakramentene, som blant annet kan få tilgitt sine synder gjennom botssakramentet. Imidlertid krever tilgivelsen at den troende angrer,...

Read More

Katolisismens sakrament dåpen

Omtrent 1,198 milliarder av verdens befolkning tilhørte den katolske kirke i 2010. ”Katolsk” betyr allmenn eller universell, og viste til den kristne kirke generelt. Alle som er døpt i Den romersk-katolske kirke anses som katolikker. For katolikker er sakramentene svært viktige handlinger, hvorav de obligatoriske ritene må utføres av en presteviet mann, for det er bare disse som kan formidle nåden. Nedenfor omtales dåpen, som er et avgjørende sakrament sammen med nattverd, konfirmasjon, ekteskap, prestevielse, skriftemål/bot og sykesalving. Dåp er en seremoni med neddykking i vann eller overøsing med vann. Anvendelsen av vann til religiøs bruk finner vi innenfor...

Read More