Ja, du leste riktig. Elskov og kjærlighet er en del av din kristne praksis, også ifølge Guds ord. Det å være kristen i seg selv er å få kjærlighet, og det fra Gud. Hans utømmelige kjærlighet for oss. Guds ord er at du skal elske din neste, men at elskov skal forbeholdes din ektemake.

Elskov

elskov-sexElskov, kjærlighet, sex… det er også en del av ditt kristne liv. Det er forskjellig hvilke av disse du gir til de du har rundt deg. Ordet elskov kan kanskje egentlig dekke hele registret her. Så lenge man er klar over hva en legger i uttrykket.

Å elske sin neste betyr ikke sex, men det å bry seg og ha kjærlighet for andre, både venner og fiender (Matteus 5, 43-48). Å ha kjærlighet for andre vil si å ha respekt, bry seg og ikke gjøre noen vondt. Bibelen har mange fortellinger om dette, samt om hvordan du skal elske din ektemake. Elskov i form av sex er en naturlig del av livet. Det kan en også lese utfra fortellingene i bibelen.

Elskov i bibelen

Gud skapte mennesket i sitt bilde, som vil si at vi er skapt som Gud. Da Gud hadde skapt Adam og Eva ba han dem om å formere seg og befolke verden; spre Hans uttrykk over verden. Dette er et tydelig tegn fra Gud at elskov ikke er motstridende i kristendommen. Bibelen forteller flere steder elskov mellom ektemaker, ulovlig elskov og hor.

Bibelen har mange fortellinger om elskov, både i det nye og gamle testamentet. Mange er kanskje kjent med Salomos høysang? Der hylles elskoven og kjærligheten gjennom diktning. Gud har altså gitt oss en hel bok om dette via Salomon. I Det Nye Testamentet finner vi også klare bevis på elskov mellom mann og kvinne. Matteus 19, 4-6. forteller om da Jesus ble bedt om å fortelle om og ekteskap spurte han tilhørerne om de ikke hadde lest Mosebøkene; «En mann skal forlate sin mor og far, og binde seg til sin hustru. De to skal bli et kjød».

Kontroverser i dag

Elskov er altså ifølge bibelen mellom en mann og en kvinne. I dag ser mange noe annerledes på dette. Den kristne verden har delt seg i hva en mener er riktig. Da tenker vi på elskov mellom homofile. Bibelen sier klart at elskov mellom to menn eller to kvinner ikke er akseptabelt, og skal dømmes. Samtidig sier bibelen at du skal elske fiender og syndere. Dette har ført til en splittelse i kirken ang. homofili.

I dagens samfunn er det et lands lover som regulerer ting. Da bibelen ble skrevet forholdt dette seg annerledes, bibelen var en lovbok. Kan man da bruke ord skrevet for mange hundre år siden i et samfunn som er radikalt endret? Eller har det seg slik at selv om samfunnet er endret er mennesket det samme og trenger følge Guds ord slik det er i bibelen? Vi skal ikke fortelle deg hva som er riktig og ikke i denne debatten, men det er viktig at en har et standpunkt til homofili. Kjærlighet og elskov er en viktig del i et menneskes liv.