Rundbygninger ble mest benyttet til gravbygninger og baptisterier, men etter hvert ble den langskipete bygningen og rundbygningen kombinert, som i Den hellige gravs kirke i Jerusalem eller Fødselskirken i Betlehem (se nedenfor). På 300-tallet fantes kupler og hvelv så godt som bare i rene sentralbygg, men på 400-tallet ble kuppelen innført også i korsformede kirkerom.

Den hellige gravs kirke i Jerusalem – også kjent som Church of the Resurrection, ble oppført av Konstantin den store på 300-tallet der man antok at Jesus grav lå (i dag den kristne del av gamlebyen). Kirken ble herjet av perserne 614, bygd opp igjen av korsfarerne 1130, men er senere blitt ødelagt og gjenoppbygd flere ganger. Den nåværende kirken, fra 1810, tilhører den romersk-katolske kirke og flere østlige kirkesamfunn i fellesskap. Kirken er plassert i Jerusalem der det blir påstått at Kristus ble korsfestet og gravlagt.

Kirken har en nesten 1700 år lang historie. Kirken ble trolig bygget av keiser Konstantin i ca 330 e. Kr. Den ble bygget over stedet hvor det tidligere hadde vært et tempel for Venus, men dette hadde angivelig for falt til en ruin. Noen kan ha sett det som en måte for kristne å ta byen tilbake fra hedningene. Derfor kan stedet blitt valg ikke bare for å få anerkjent stedet for Kristi begravelse, men også å vise dominans over andre religioner. Argumentene for at Den hellige gravs kirke ble bygd over Golgata er mange. For det først ligger kirka på en høyde, som ligger ikke langt fra hvor byens porter ville ha vært på tidspunktet for Kristi korsfestelse. Derfor gjør det til en førsteklasses beliggenhet for alle korsfestelser. Videre ble en grav funnet ved Den hellige gravs kirke og er datert så langt tilbake som det første århundre. Gjennom historien har Den hellige gravs kirke blitt ødelagt og gjenoppbygd flere ganger. Da området ble overtatt av muslimer i det 11. århundre, reiste det seg et unisont krav fra kristne i Europa, som startet en rekke korstog for å gjenerobre det hellige land. Kirken Den hellige gravs kirke ble så gjenreist under korsfarer okkupasjon av Jerusalem i det 12. århundre.

Kirken Den hellige gravs kirke drives nå som et andelslag ordning av flere kirker, blant annet gresk ortodokse, katolske, og andre, samt noen sekulære grupper. Flertallet av makten ligger i hendene på den gresk-ortodokse kirken. Kirken Den hellige gravs kirke fungerer som et hovedkvarter for den gresk-ortodokse patriarken av Jerusalem. Mange kristne anser det å være et av de mest hellige steder i verden, om ikke det helligste.

Til tross for kirken og sekulære grupper er ment å fungere sammen, er det flere problemer med ordningen; for eksempel kan ikke fellesarealer endres med mindre alle parter samtykker til det. I noen tilfeller kan dette vesentlig forsinke nødvendig oppussing. Kirkelige handlinger for de ulike gruppene og religiøse retningene er strengt regulert. Imidlertid er det ikke mulig å hindre at sammenstøt mellom de ulike gruppene noen ganger oppstår.