Johann Gutenberg oppfant boktrykken, og hans arbeid har vært av enorm viktighet for verdens kristne. Lær mer om hans liv og virke.

Begynnelsen

Johann Gutenberg, er kanskje en av verdens mest kjente oppfinnere, men foruten å ha funnet opp boktrykket er det fortsatt lite vi vet om denne mannen. Det som hvertfall er sikkert, er at Johanns arbeid har vært av enorm betydning for denne verdenen. Ved hjelp av boktrykken har bibelen og andre kunnskapsverk blitt trykket opp og spredt til alle verdens hjørner. Dette har bidratt til å øke folks intellekt, ved å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle de som kan å lese.

Gutenberg var den første i verden til å trykke bøker ved hjelp av metalliske bokstaver. Det er ikke sikkert at han selv kom opp med ideen. Likevel regner man i dag Gutenberg for å være boktrykkerens far. Han designet og satte opp metalliske bokstaver, som kunne plasseres fritt etter eget ønske. I tillegg utviklet han et oljebasert blekk.

Bakgrunn

Gutenberg var utdannet som gullsmed, og dette arbeidet med gull ga han den tekniske kunnskapen som krevdes for å utvikle bokpressen. Han satte i gang med en del tidlige eksperimenter, som han var i stand til å finansiere på egenhånd. På sikt hadde han likevel et behov for mer kapital, og dette skulle vise seg å bli et av hans største problemer.

Han valgte å slå seg sammen med Johann Furst fra den tyske byen Mainz. Å trykke bøker var revolusjonerende på denne tiden og Gutenberg ønsket å holde tett om hele prosessen. Dette førte til stor frustrasjon hos Furst, som til slutt valgte å saksøke Gutenberg. Furst hadde investert store summer hos Gutenberg, men følte at han ble ført bak lyset.

Resultat av rettsaken

gutenberg-forste-bibelDet hører til historien at Gutenberg aldri selv klarte å tjene penger på det han hadde skapt. Han hadde nettopp klart å utvikle den siste delen til bokpressen da rettsavgjørelsen falt. Rettens beslutning hadde katastrofale følger for Gutenberg, da han ble slått personlig konkurs. Som en del av dette fikk hans tidligere partner overta bokpressen, og alle de eksemplarene av bibelen trykket til dags dato. Disse var blitt trykket på Latinsk, som var datidens språk for kirken og de lærde.

Ettersom datidens språk var Latinsk, var det også flere andre krav til utforming av tekstene. Gutenberg valgte det som ofte refereres til som den Gotiske stil. I tykke og intrikate inskripsjoner ble bibelens ord trykket over mer enn 1000 sider. Dette var revolusjonerende, ettersom den tidligere måtte skrives for hånd. Dette kunne ta et helt år å gjennomføre, og førte til at kun kirker hadde tilgang på en bibel.

Senere liv og virke

Etter å ha blitt slått personlig konkurs valgte Gutenberg fortsatt å arbeide med bokpressen sin. Han lagde en ny presse og fikk trykket opp flere eksemplarer av bibelen. Han hadde et dypt ønske om å trykke bøker med en renere og mer forståelig skrift, som ville ha gjenspeilet den moderne bibelen.

Dessverre tok det ikke lang tid før helsen hans begynte å bli dårlig. Mot sine siste dager levde Gutenberg i fattigdom, og hadde lite penger tilgjengelig. Han døde fattig, men heldigvis valgte erkebiskopen å gi han mat og klær den siste tiden.