Hvordan ble verden skapt? Er det riktig å si at verden i det hele tatt ble ”skapt”? Om kosmos har oppstått som et resultat av Big Bang eller en Gud som personlig har bestemt hvordan alt skal være, vil sannsynligvis alltid være et diskusjonstema.

Det eneste vi kan vite, er at kosmos er hva det er

Å diskutere hvem som har rett, enten de som tror på en bevisst intelligent skapelse, eller at alt ble til på en fullkommen tilfeldig måte gjennom The Big Bang og at verdensrommet stadig ekspanderer, eller om alt er skapt av kunstig intelligens er slik sett uvesentlig. Det eneste som teller, er den egentlige sannheten. Dette er noe både vitenskapsfolk og ”troende” burde kunne være enige om.

I følge kristen tro er svaret uansett opplagt: Gud skapte verden fordi han ville det slik.

I Bibelen er det to skapelsesberetninger med litt forskjellige forklaringer. Det er Gud som skaper verden. Han skaper himmel og jord. Han skaper mann og kvinne. Han skaper et fullkomment univers der alt er på sin rette plass – inntil Adam og Eva ødela idyllen med sin ulydighet og slik mistet sin uskyld i sitt perfekte hjem.

Tro og vitenskap

Hva om vitenskapen på sin side kan bevise at alt er tilfeldig, at det ikke er en kosmisk intelligens som står bak? At tilfeldighetene på et tidspunkt i skapelsesprosessen fant hverandre i et fullkomment forhold relatert til hverandre og derfor ”eksploderte” i form av et uendelig potensial som siden har utviklet seg og blitt til det universet vi i dag kjenner? Vil en slik kunnskap rokke ved troen på at en personlig Gud har skapt universet?

Hvordan skal tro og vitenskap kunne forenes – for det er åpenbart bare én forklaring. Kosmologer og astrofysikere, vitenskapsmenn, teologer og mystikere, alle forsøker på hver sin måte å forklare opprinnelsen til alt, å finne ”teorien om alt” – som da også blir en forklaring på hva og hvem ”Gud” er.

Liv og bevissthet

skapelsenSå langt er det bare på et fysisk og materielt plan at vitenskapen har kunnet fastslå hvordan universet er blitt til og har utviklet seg. Liv og bevissthet er det fortsatt ingen som har et fullgodt svar på.
Kanskje er det slik at liv og bevissthet i seg selv er ”Gud”, og at alle synlige former og uttrykk bare er avledninger av denne samme universelle intelligensen. For en kristen vil det imidlertid alltid være troen på at det er en personlig Gud som står bak.

Ingen har ennå kunnet fastslå den endelige sannheten om hvordan alt er blitt til, opprettholdes og går inn i et gjensidig, dynamisk avhengighetsforhold. Inntil videre må vi forholde oss til at både tro og vitenskap er underveis.

Ikke hvem har rett – men hva er sannheten

Sett i et større perspektiv er det spennende å forestille seg at vitenskapen en dag slår fast at universet i seg selv er liv og bevissthet, at ”Gud” er dette opphavet, og at våre forestillinger om hva og hvem ”Gud” er, forandrer seg i samsvar med faktisk kunnskap, arv og miljø. Det er liten tvil om at menneskeheten med alle sine religioner og trosoppfatninger har skapt Gud i sitt eget bilde.

Det store spørsmålet er om det er en ”Gud” som står bak, og hva da ”Gud” er. Om det finnes en universell intelligens, eller om alt er tilfeldighetenes fantastiske spill.