Det er lett å tenke at religion bare handler om moral og å følge etiske regler, men er det dette kristendom og religion handler om? Hva vil det egentlig si å være en kristen?

Kjærlighetsbudet

Kort sagt samles kristendom i et bud som hverken er et påbud eller et forbud, men en understreking av det viktigste i et menneskes tilværelse: Tro, håp og kjærlighet, der kjærlighet er det eneste avgjørende. Bibelen sier at kjærlighet i seg selv oppfyller loven. At all frykt blir borte når den fullkomne kjærligheten overtar. Det som skaper behovet for lov og påbud er mangel på kjærlighet. Når et menneske elsker, er det ikke lenger behov for rigide lover og påbud – slik fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid la så stor vekt på. Jesus viste menneskene en annen vei.

Ingen ting overgår nestekjærlighetsbudet: ”Du skal elske din neste som deg selv”. I tillegg forutsetter kristen tro den samme kjærligheten til Gud. Det er ikke moral, det er ikke ”gode gjerninger” som betyr noe. Det er ikke å leve perfekt som gir rettferdighet, men vår evne til å elske uten forbehold, selv våre fiender.

Å leve som en kristen

Å leve som kristen betyr ganske enkelt å slippe til en grunnleggende kjærlighet (som ligger til grunn for alt Guds skaperverk) som tilgir og forsoner seg også med ondskap og urettferdighet som kan synes fullstendig uforståelig fra et menneskelig synspunkt. Men Jesus er krystallklar: Alt samles i en kjærlighet som er i stand til å se det guddommelige i alt som lever. Denne kjærligheten er så sterk at den til og med overvinner døden.

En kristen har fått fri vilje til å si ja eller nei til Guds kjærlighet. Det er opp til den kristne selv å leve i samsvar med kjærlighetsbudet. Det betyr ikke å leve som en vil, å leve i pakt med en kjærlighet som ”tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt”. Og om et menneske er aldri så rettferdig i egne og andres øyne, hjelper det ikke dersom denne kjærligheten mangler.

Å tro

bli-vare-kristen

Tilværelsen består ikke bare av det som er synlig for våre fysiske øyne, men av en usynlig dimensjon som er like reell som den materielle. For å erfare denne usynlige delen av eksistensen (forskerne har kommet frem til at det er minst 11 dimensjoner i universet) må vi ta i bruk andre kanaler for å komme i kontakt med denne delen av oss. Det er her troen kommer inn.

Gjennom å lese og lytte til fortellinger og eksempler som andre mennesker har erfart gjennom historien, får vi indre bilder av virkeligheten som former hvordan vi ser på verden, på andre mennesker og på Gud.

Når vi leser Bibelen, får vi forbilder – og av og til eksempler på hva vi ikke bør gjøre – slik all stor litteratur, eventyr, myter og legender, sagn og historier til alle tider har overlevert retningslinjer for hvordan vi lever og oppfører oss sammen med andre mennesker, i forhold til natur og kultur.

Hvert menneske har sin egen vei å gå

Det er opp til hver enkelt å integrere det som Bibelen forteller om i sitt eget liv, eller velge en annen vei. Hvert menneske har sin egen vei å gå. Men en kristen tror at det er kjærligheten til Gud og sin neste som er det eneste sanne svaret.