Vi har alle hørt om djevelen og hans mørke verden. Hans evne til å overbevise de som er svake i troen, til å komme med i hans verden. Djevelen er Guds motstander, og en del av kampen i oss om det gode og onde. Den mørke siden har mange navn i Bibelen, og en av disse som nevnes er Lucifer. Erkeengelen som ble kastet ut av Guds rike.

Lucifer

Navnet Lucifer betyr faktisk lysbærer, men det er nok ikke det vi tenker først på når vi hører dette navnet. Lucifer er et navn som for oss symboliserer helvete og den mørke siden. Til tross for denne symbolikken er det verdt å kunne litt om Lucifers fall, da mange kan relatere seg til dette. Ikke da de er slik, men at man til daglig utsettes for fristelser av det hovmodige slaget.

Lucifer har vært til stede i verden siden skapelsen og holdt til i Edens Hage (på Guds fjell). Til å begynne med var han en høyt verdsatt kjerub (erkeengel), pyntet opp av de mest verdifulle edelstener. Han var salvet og vernet om. Ble ansett som uhyre musikalsk og intelligent. Disse høye tankene om Lucifer fra andre ble også hans fall.

lucifer-djevelen

Lucifers fall

Bibelen forteller oss hva som skjedde mellom Gud og Lucifer, og det er ikke noen hyggelig fortelling. Lucifer var som sagt en erkeengel, verdsatt av Gud. Lucifer begynte så smått om senn å se seg selv som større enn han var. Sakte men sikkert begynte misunnelse og hovmod å bli en av Lucifers mest fremtredende trekk.

Gud holdt på tålmodigheten overfor Lucifer, men til slutt kunne ikke Gud godta Lucifers hovmod og opphøyelse av seg selv. Lucifers mening var at han var likestilt med Gud, og hadde krav på den samme posisjon som Gud. Dette kunne ikke Gud akseptere. Striden mellom Gud og Lucifer førte til at Lucifer ble fratatt Guds velsignelse og kastet til jorden (dødsriket). Fra den dag har han hatt tittelen som mørkets fyrste.

Lucifers fristelser

Lucifers fall er en av de virkelige dramatisk fortellingene i Bibelen. Leser man Esek og Jesaja bok vil man ikke ha noen problemer med å se hvorfor dette skjedde. Samtidig ser man hvordan dette beskriver mange av de fristelsene vi finner i dag. Det være seg hovmod, sjalusi eller annet. Historien om Lucifer er motstykket til Jesu historie. Jesu var villig gå fra sin guddommelige posisjon og til å bli et menneske, mens Lucifer ville opphøye seg til Guds likemann.

Den dag i dag benytter vi faktisk ordspill/setninger i språket vårt som opprinnelig tilhører fortellinger om Lucifer. Kjenner du igjen noe av dette?
«Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall» (ordsp. 16,18).
«Før mannen faller er han stolt i hjertet, forut ære går stolthet» (ordsp. 18, 12). Begge sitatene er hentet fra den vise kongen; Salomo. Kampen mellom det onde og det gode pågår hver dag, i liten eller stor skala. Vær deg bevisst hvilke kvaliteter som er viktige for en god dialog med Gud.