Forfatter: admin

Guds Ord styrker mentale evner

De som stadig fyller sinnet med underholdningens spennende historier, forkrøpler sin mentale styrke, og reduserer evnen til dyp tenkning og forskning. De kan ikke forbli sanne kristne og samtidig fylle sinnet med slike inntrykk....

Les mer

Tro og følelse ikke det samme

Mange forstår ikke hva sann tro er, og lever derfor reduserte liv. De forveksler følelse og tro og opplever vedvarende forvirring. Tro og følelse er like langt fra hverandre som øst er fra vest. Tro er ikke avhengig av følelse....

Les mer

Når selvbildet er dårlig

Gå til Jesus og Si: Herre, byrdene er altfor tunge for meg, vil du ikke bære dem? Da svarer Han; jeg skal bære dem. Med en evig omsorg vil han gi deg nåde. Han vil ta din synd og gi deg fred. Han sier; ikke fortsett å betrakte...

Les mer

La sunn selvrespekt vokse

Det er ikke Guds vilje at du skal nedvurdere deg selv. Kultiver selvrespekt ved å leve slik at din samvittighet er ren overfor mennesker og engler. Det er ditt privilegium å komme til Jesus og bli renset, og stå foran Guds lov...

Les mer

Råd til de som har mistet selvrespekt

Jesus elsker deg og han har gitt meg et budskap å bringe. Du kan slippe løs fra fiendens snare. Du kan gjenvinne din selvrespekt. Du kan oppleve seier i stedet for nederlag, ved Den Hellige Ånds innflytelse. Grip Jesus hånd og...

Les mer

Satan kjenner menneskesinnet

I mange tusen år har Satan eksperimentert med menneskesinnets egenskaper som han etterhvert kjenner godt. Med sine snedige metoder, knytter han manges sinn til seg selv og innpoder dem med sine egne tanker. Dette arbeid utfører...

Les mer

Tro?

Hvorfor heter det kristen tro? Kunne det ikke hete kristen viten eller noe slik? Når man bruker ordet tro er jo lissom ordet tvil med i bildet og det stemmer jo ikke.

Les mer

Hare Krishna

Det er en religion som er mange tusen år gammel som kom før Jesus der lærdommen er identisk med kristendommen. Nedenfor ser du noen siteringer fra Jesus og Krishna, Krishna som er en som blir ansett som Gud, en religion som...

Les mer

Paulus & Stefanus

Den første kristne martyren. En av de første kristne var en mann som het Stefanus. Gud gav han kraft og han begynte å forkynne evangeliet og helbrede syke. Folk strømmet til for å høre Stefanus inntil han ble arrestert av de...

Les mer

Helligdager

«Du kan ikke tjene Gud og Mammon, du vil elske den ene men hate den andre.» – Jesus. Hvor lite denne lærdommen blir brukt av kristne i hverdagene er utrolig.» Hva er jul? Julen er den første høytiden i...

Les mer

Om Jesus

«Jesus mente aldri at han var Gud. Han selv sa at han var Guds sønn, ikke Gud selv. På tross av det mener mange kristne at Jesus var og er Gud selv. Snakk om forglemmelse av ens egne studier av de kristne skrifter.»...

Les mer

Populær religion

Vi ønsker deg som leser god lesing og håper du drar nytte av kunnskapen på vår nettside om kristendommen. Kristendommen er et av de mest populære religioner i verden og mange vender seg til kristendommen for å finne trøst og...

Les mer

Hva er en kristen?

«Jeg var hjemme hos en tidligere kamerat på kreta.. husker han hadde et ikon på rommet av en engel.. uansett, da en venn av han kom inn i rommet fikk jeg automatisk noe i øyet.. som en rusk i øyet.. det var irriterende som...

Les mer

Hvorfor blir man kristen?

Mange spør spørsmålet «Hvorfor blir noen relgiøse», dette er et svært vanskelig spørsmål, da mange har forskjellie grunner til å tro på kristendommen,buddismen eller Koranen. Men det finnes en felles grunn til at vi...

Les mer